693 082 872

biuro@fatforbeauty.pl

Odsysanie tłuszczu

Odsysanie tłuszczu

Odsysanie tłuszczu

Czym jest i na czym polega odsysanie tłuszczu?

Najpopularniejszą metodą mającą na celu pozbycia się niechcianego nadmiaru tkanki tłuszczowej, oferowanych przez współczesną medycynę estetyczną jest odsysanie tłuszczu, czyli inaczej liposukcja. Jest to zabieg polegający na mechanicznym usunięciu nadmiaru tłuszczu. Podstawowa metoda polega na zastosowaniu próżni do wyeliminowania nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Jest to jednak metoda wymagająca znieczulenia ogólnego i związanej z tym hospitalizacji. Współczesna medycyna estetyczna oferuje innowacyjne modyfikacje tego zabiegu, dzięki którym możliwe jest bezurazowe i bezbolesne oddzielenie tkanki tłuszczowej od struktur otaczających, bez uszkodzenia naczyń i nerwów oraz innych narządów.

Zabieg odsysanie tłuszczu może skutecznie i bezpiecznie wykonywać lekarz, który odbył szkolenie z przeszczepu tłuszczu.

Body Jet

Body Jet jest innowacyjnym urządzeniem służącym do wykonywaniu nowego rodzaju liposukcji, które w swoim działaniu zamiast traumatyzującej tkanki próżni wykorzystuje technologię WAL (Water-jet Assisted Liposuction). Polega ona na zastosowaniu strumienia płynu pod ciśnieniem do oddzielania i wypłukiwania komórek tłuszczowych. Strumień ten jest ukierunkowany, aplikowany w pulsacyjny sposób, dzięki czemu pozwala na atraumatyzujące oddzielenie komórek tłuszczowych od tkanki łącznej.

Jego siła jest porównywalna z siłą silnego strumienia prysznicowego, co umożliwia dokładną separację adipocytów i uniknięcie uszkodzenia naczyń krwionośnych, włókien nerwowych oraz innych tkanek otaczających. Dodatek adrenaliny do roztworu wypłukującego działa wazokonstrykcyjnie, to znaczy powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych.

Dzięki temu znacznie zmniejsza się zawartość krwi i innych płynów ustrojowych w usuwanej tkance tłuszczowej. Dla porównania – zawartość krwi w produkcie ubocznym zabiegu urządzeniem Body Jet wynosi 1-3%, podczas gdy w produkcie uzyskanym drogą klasycznej liposukcji to aż 40%.

W nasiękowym znieczuleniu miejscowym, przez niewielkie nacięcie w skórze lekarz wprowadza specjalną kaniulę w miejsce, z którego będzie usuwany nadmiar tkanki tłuszczowej. Za pomocą urządzenia, w sposób pulsacyjny aplikowany jest pod ciśnieniem wachlarzowaty strumień specjalnego roztworu. Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu oraz płynnym i delikatnym ruchom ręki operatora, komórki tłuszczowe w sposób bezurazowy są oddzielane od otaczających tkanek.

Powstała mieszanina roztworu i oddzielonej tkanki tłuszczowej jest odsysana przy pomocy tej samej kaniuli. Czas trwania pojedynczego zabiegu zawiera się
w przedziale od 2 do 4 godzin, podczas których odsysa się od 1 do 3 litrów tłuszczu. Usuwanie większej ilości za jednym razem może być niebezpieczne, ponieważ wiąże się z ryzykiem negatywnego wpływu na metabolizm.

Nie można zapominać, iż tkanka tłuszczowa jest organem aktywnym metabolicznie, w którym zachodzi wiele istotnych dla organizmu procesów (np. pozagonadalna synteza estrogenów), a także magazynem niektórych ważnych dla życia i prawidłowego funkcjonowania substancji (np. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K).

W czasie kilku godzin lub dni bezpośrednio po zabiegu zaleca się stosowanie specjalnych opatrunków chłonnych oraz odzieży uciskowej, co dodatkowo zabezpiecza przed powstawaniem ewentualnych obrzęków i krwiaków. Zdecydowanym atutem Body Jet jest to, iż pacjent nie wymaga hospitalizacji i praktycznie zaraz po zakończeniu zabiegu może wracać do domu. Nie wymaga także dalszej opieki i w zasadzie od razu może wracać do normalnego funkcjonowania.

N.I.L.

N.I.L. (Nutational Infrasonic Liposculpture), czyli nutacyjne modelowanie tkanki tłuszczowej za pomocą infradźwięków wykorzystuje innowacyjną belgijską technologię. Specjalna głowica wprowadzana w tkanki za pomocą sprężonego powietrza wprawia kaniulę w tak zwany ruch nutacyjny. Polega on na wykonywaniu drgań w trzech płaszczyznach. Ich częstotliwość jest niska i nie przekracza 20Hz.

Poruszająca się kaniula generuje wytwarzanie infradźwięków, które powodują odseparowanie się tkanki tłuszczowej od tkanek nietłuszczowych. Co więcej, dzięki różnicom w sposobie rozchodzenia się fali dźwiękowej między tłuszczem a pozostałymi tkankami, modulowane jest działanie urządzenia tak aby oddziaływanie na tkankę tłuszczową było maksymalne. Jednocześnie omijane są naczynia, nerwy i inne otaczające elementy.

Zmniejsza to znacznie ryzyko występowania krwawień oraz innych powikłań okołozabiegowych takich jak powstawanie krwiaków czy obrzęków. Ponadto dzięki oddziaływaniu na nocyreceptory, czyli receptory odpowiedzialne za odczuwanie bólu, zmniejszają nieprzyjemne doznania podczas zabiegu. Pozwala to na ograniczenie ilości środka znieczulającego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo zabiegu. Metoda ta jest przełomem w rozwoju liposukcji wibracyjnej. Jest to zabieg znacznie mniej inwazyjny niż klasyczna liposukcja, obciążony mniejszymi powikłaniami.

Zabieg jest wykonywany w nasiękowym znieczuleniu miejscowym. W tym celu stosowany jest roztwór złożony ze środka anestetycznego oraz adrenaliny. Następnie lekarz wykonuje w skórze kilka nacięć o wymiarze około 3-4mm, przez które w tkankę tłuszczową wprowadzana jest kaniula i głowica. Głowica wprawia kaniulę w ruch nutacyjny, dzięki czemu emitowane są infradźwięki.

Powodują one po pierwsze: odseparowanie tkanki tłuszczowej od otaczających tkanek nietłuszczowych w sposób atraumatyzujący, a po drugie: emulgację tłuszczu skutkującą jego przemianą w emulsję. Pozyskana w ten sposób nieuszkodzona tkanka tłuszczowa jest odsysana przy użyciu kaniuli. W ten sposób uzyskuje się miejscowe usunięcie nadmiaru tłuszczu, jak również wygładzenie skóry. Jednorazowo można wyeliminować maksymalnie do 3 litrów tkanki, jednak zazwyczaj objętość waha się między 1 a 1,5 litra. Następnie nacięcia są zabezpieczane szwami chirurgicznymi.

Czas trwania zabiegu jest uzależniony od okolicy ciała oraz ilości usuwanej tkanki tłuszczowej. Średnio wynosi on około 2 godziny. Właściwe przygotowanie do zabiegu jest bardzo istotne dla dodatkowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Obejmuje ono profilaktykę przeciwzakrzepową oraz antybiotykową. Długość okresu rekonwalescencji jest zróżnicowana i trwa zazwyczaj od 4 do 8 dni. Po zabiegu stosowana jest specjalna odzież uciskowa zapobiegająca tworzeniu się obrzęków. Umożliwia ona także szybkie i niewidoczne gojenie się ran po wprowadzonych kaniulach.

Okolica poddana liposukcji przez pierwsze 2-3 dni może być nieznacznie bolesna uciskowo. Pełen efekt widoczny jest zazwyczaj maksymalnie po upływie miesiąca od zabiegu, jednakże dokładny czas jest uwarunkowany indywidualnymi predyspozycjami. Należy pamiętać, że żadna liposukcja nie jest metodą odchudzającą, a jedynie sposobem modelowania sylwetki i nie zastąpi modyfikacji trybu życia.

Nie powoduje ona przyspieszenia metabolizmu czy przyrostu tkanki mięśniowej. Bez dbania o prawidłowo zbilansowaną, zdrową dietę, adekwatną podaż wody oraz regularną aktywność fizyczną dojdzie do szybkiego przyrostu tkanki tłuszczowej, co zniwelować może efekt zabiegu.

Liposukcja wibracyjna

Liposukcja wibracyjna jest powszechnie znaną i chętnie stosowaną metodą usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej. W dzisiejszych czasach jest najchętniej wybieranym rodzajem tego zabiegu. Procedura ta w swoim działaniu wykorzystuje technologię PAL (Power Assisted Liposuction). Polega na zastosowaniu specjalnej kaniuli wibracyjnej, wykonującej regularne ruchy wibracyjne w przód i w tył.

Wnika ona w tkankę tłuszczową w sposób bardzo delikatny. Dzięki temu oddzielanie tkanki tłuszczowej od otoczenia jest zdecydowanie mniej traumatyzujące i dużo bardziej bezpieczne. Poza tym, materiał pozyskany z wykorzystaniem tej metody nie jest uszkodzony, dzięki temu może być wykorzystany do dalszych celów, na przykład w zabiegach lipomodelingu.

Metoda liposukcji wibracyjnej jest polecana zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie tkanka tłuszczowa zawiera wiele elementów z tkanki łącznej, jak to jest obecne na przykład
w obrębie pleców czy też pośladków. Ponadto jest metodą z wyboru w przypadku kolejnej liposukcji, w lokalizacji, gdzie była ona już wcześniej wykonywana. Z uwagi na swoje właściwości, jest również chętnie wykorzystywana w przypadkach, kiedy wykonywane jest jednoczasowe wypełnianie świeżo pozyskaną tkanką tłuszczową żądanych okolic (na przykład piersi czy pośladki).

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie w skórze, przez które wprowadzana jest kaniula dostarczająca roztwór zawierający między innymi adrenalinę i lignokainę, co dodatkowo zmniejsza bolesność i ryzyko uszkodzenia otaczających tkanek. Następnie, na skutek ruchów wibracyjnych wykonywanych przez kaniulę, tkanka tłuszczowa przekształcana jest w emulsję, która może być w łatwy sposób odessana, a następnie wykorzystana na przykład w czasie zabiegów z zastosowaniem lipotransferu.

Dzięki powyższym właściwościom, procedura ta charakteryzuje się bardzo wysokim bezpieczeństwem, a ryzyko powikłań jest bardzo niewielkie. Ponadto, w związku ze stosunkowo niewielką bolesnością i zastosowaniu roztworu znieczulającego, nie ma konieczności znieczulenia ogólnego, a co za tym idzie hospitalizacji.

Dodatkową zaletą liposukcji wibracyjnej jest bardzo dobry efekt kosmetyczny, łącznie z tym, iż nie widać połączeń między tkankami nieodsysanymi, a tymi usuniętymi.

Liposukcja strzykawkowa

Liposukcja strzykawkowa, czyli inaczej lipoplastyka, stosowana jest w medycynie estetycznej jako bardzo skuteczna metoda modelowania ciała, a w szczególności twarzy. Polega ona na odsysaniu tkanki tłuszczowej z wykorzystaniem metody podciśnieniowej przy pomocy specjalnej kaniuli oraz strzykawki. Dzięki temu, że usuwana naraz objętość tkanki tłuszczowej jest niewielka, ograniczona pojemnością strzykawki, metoda ta umożliwia bardzo precyzyjną kontrolę zarówno objętości usuwanej tkanki, jak i siły ssania.

Dlatego też jest to metoda perfekcyjna do usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej z tak zwanych trudnych okolicy, takich jak okolica twarzy, czy podbródek. Niewątpliwym atutem lipolizy strzykawkowej jest dużo mniejsza urazowość dla tkanek okolicy poddawanej tej procedurze. Dzięki niewielkiej ilości usuwanej tkanki tłuszczowej oraz niewielkiemu obszarowi zabiegowemu, procedura lipoplastyki nie wymaga stosowania znieczulenia ogólnego ani sedacji, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa zabiegu.

W pierwszym etapie zabiegu lekarz ostrzykuje okolicę poddawaną zabiegowi roztworem środka znieczulającego miejscowo ze środkiem obkurczającym naczynia krwionośne, którego zadaniem jest zapewnienie jak najdłuższego utrzymywania się preparatu w tkance. Ponadto, roztwór dzięki swojej objętości powoduje rozrywanie i miejscowe niszczenie tkanki tłuszczowej.

Następnie, po ok. 30 minutach w skórze wykonywane są otwory o średnicy około 2mm, przez które, przy pomocy specjalnej kaniuli oraz przymocowanej do niej strzykawki, usuwana jest tkanka tłuszczowa. Sama procedura nie wymaga żadnej hospitalizacji ani obserwacji, i bezpośrednio po jej przeprowadzeniu można wracać do codziennej aktywności. Najczęściej już jednorazowe wykonanie zabiegu pozwala na osiągnięcie pożądanego rezultatu.

Pierwsze efekty widoczne są praktycznie od razu po zabiegu, jednak, żeby zaobserwować pełny efekt, trzeba poczekać kilka tygodni. Ten rezultat z założenia jest trwały, jednakże oczywiście wszystko zależy od diety i aktywności fizycznej, które mogą wpływać na ponowne odkładanie się nadmiaru tkanki tłuszczowej w miejscach niepożądanych.

Pobrany tłuszcz w procesie liposukcji strzykawkowej można użyć do zabiegu przeszczepu tłuszczu.

Odsysanie tłuszczu